Popis technologie fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické články a jejich členění

Základním kamenem fotovoltaického systému jsou fotovoltaické (FV) články, které se seskupují do tzv. FV modulů. FV moduly mohou mít různou velikost a výkony.

Nejběžnějšími moduly jsou moduly vyrobené z křemíku, které se dále rozdělují na:

  • Monokrystalické (více účinné než polykrystalické cca 12-14%)
  • Polykrystalické (o něco méně účinné než monokrystalické cca 12-16%)
  • Amorfní (nový druh, tenká vrstva na skle či fólii, účinnost cca 8-9%, ale účinné i za špatných podmínek)

Vyprodukovaná energie fotovoltaického článku závisí nejen na jeho účinnosti, ale hlavně na lokalitě, sklonu, zeměpisné šířce, roční době a orientace k jihu)

Z hlediska praktického využití pak platí, že z jedné instalované kilowatty běžného systému (FV články z monokrystalického, popř. polykrystalického křemíku, běžná účinnost střídačů apod.) lze za rok v podmínkách ČR získat v průměru 800 – 1100 kWh elektrické energie.

Životnost FV článků je více než 20 let.

Střídače

FV články vyrábějí stejnosměrný proud, který je nutné pro prodej do distribuční sítě převést na proud střídavý požadovaných parametrů (230 V/400 , 50 Hz).

Instalace

Do 5 kWp převážně na střechy rodinných domů, ale je možná instalace na volném prostranství zpravidla u velkých výkonů.

Co znamená kWp

Prakticky všichni výrobci uvádějí výkon svých modulů v kWp. Kilowatt peak je jednotka maximálního výkonu FV panelu (článku) měřená při standardních podmínkách (1000 W/m2;AM 1,5; při 25°C)

V ČR lze získat z 1 kWp průměrně od 800-1100 kWh elektrické energie (za bežných účinností panelu, střídačů atd.)

Fotovoltaické elektrárny- dodávka a montáž

Fotovoltaické elektrárny pro chaty a rodinné domy společnost TermoWatt s.r.o. dodává a instaluje ve městech Česká Lípa, Nový Bor, Mimoň,Zákupy, Cvikov, Liberec, Děčín, Ústí nad Labem a jejich a okolí. Přejít na poptávkový formulář.

Zpět na úvodní stránku www.termowatt.cz.