Jak probíhá celý proces výstavby sluneční (FVE) elektrárny

Proces výstavby FVE probíhá v několika základních fázích (zjednodušený popis)

1. Předpříprava a vyhodnocení záměru investora

Prvním krokem je zhodnocení o vhodnosti výstavby FVE na dané ploše investora (plocha střechy, sklon střechy a orientace vůči jihu, zjištění ročního úhrnu slunečního záření (dle lokality), odhalení případných negativních vlivů (např. zastínění budovou, stromy atp.)

Ideální orientace FVE v podmínkách ČR je:

  • sklon 35° (odchylka ±15° zásadně neovlivní zisk z fotovoltaické elektrárny)
  • orientace k jihu 1° na jihozápad (lze i s větším odklonem od jihu)

Druhým krokem se stanoví výkon vlastní solární elektrárny podle možností investora:

  • prostorové možnosti na střeše (plocha v m2)
  • podle požadovaného výkonu (v kWp)
  • podle výše finančních prostředků

Třetím a posledním krokem je volba odkupu vyrobené elektrické energie

2. Příprava na vlastní realizaci – žádost o připojení

Po úspěšném absolvování první fáze již lze podat žádost o připojení k distibuční síti provozovatele (žádost je zdarma a s vyplněním Vám pomůžeme).

V zákonné lhůtě, která činí 1 měsíc, dostanete písemné vyjádření distributora ohledně připojení. Bude-li kladné, máte 1 rok na vlastní realizaci FVE.

Žádost se vyplňuje na hlavičkové formuláře jednotlivých provozovatelů distibučních sítí. (ČEZ + příloha, E.ON)

3. Stavební povolení (popř.územní souhlas) + souhlas obce

Ve třetí fázi jde o administrativu spojenou se stavebním úřadem. Pro FVE, které budou instalovány na střechách rodinných domů, postačí územní souhlas. Tato žádost je také zdarma.

Dále je nutné si zařídit souhlas se stavbou FVE od obce.

Jednání s úřadem zajistíme za Vás nebo Vám poradíme, jaké doklady je nutné pro odbor výstavby připravit.

4. Realizace

Po vypracování projektové dokumentace již nic nebrání samotné výstavbě Vaší fotovoltaické elektrárny. Postavíme na klíč (včetně elektrorevize).

5. Porealizační administrativa

Po úspěšné realizaci a předložení posledních dokladů zažádáme poskytovatele distibuční sítě o smlouvu o připojení. Hlavním dokladem je licence  výrobce elektrické energie, kterou uděluje energetický regulační úřad. Po jejím získání se stáváte podnikajícím subjektem (pokud jím dosud nejste).

Poté následuje zkušební provoz elektrárny a osazení elektroměrem. Nakonec vyhotoví provozovatel distibuční sítě smlouvu o připojení, na základě které mužete začít dodávat elektrickou energii. Pak jen posíláte faktury za vyrobenou elektrickou energii.

Příjmy z provozu Vaší FVE jsou osvobozeny od daně ze zisku, a to v roce uvedení do provozu a následujících 5 let (zákon č. 586/1992 Sb.§ 4 písmeno e).

TermoWatt s.r.o Vám nabízí pomoc s vyřizováním veškeré administrativy s příslušnými úřady nebo můžeme celý administrativní proces vyřídit za Vás.

Fotovoltaické elektrárny- dodávka a montáž

Fotovoltaické elektrárny pro chaty a rodinné domy společnost TermoWatt s.r.o. dodává a instaluje ve městech Česká Lípa, Nový Bor, Mimoň,Zákupy, Cvikov, Liberec, Děčín, Ústí nad Labem a jejich a okolí. Přejít na poptávkový formulář.

Zpět na úvodní stránku www.termowatt.cz.