Automatické kotle

Automatické kotle (všechny nabízené automatické kotle splňují emisní požadavky dle ČSN EN 303-5 třídy 3)

Všechny uvedené typy kotlů jsme schopni dodat s montáží k zákazníkovi z České Lípy a okolí do cca 50 Km (Liberec, Děčín, Ústí nad Labem, Nový Bor atd.)

Automatické kotle spalující biomasu (peletky) jsou v programu Zelená úsporám dotovány částkou 95 000 Kč.

Automatické kotle ATMOS

Automatické kotle na dřevní pelety (D15P, D20P, D30P, D45P).

Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému.

Atmos na pelety

Doplňování pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela provádíme, jednou za 1 - 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. V případě potřeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelňovacím systémem pro komfortní vytápění s minimální obsluhou.

Velkou výhodou automatických kotlů ATMOS na pelety je i to, že v případě, že vyjmeme z kotle hořák a nahradíme jej víkem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem.

Kotle jsou vybaveny hořáky, které jsou určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru O 6-8 mm, o délce 10-25 mm a výhřevnosti 16-19 MJ.kg .

Účinnost kotlů je podle typu 90 – 93%, kotle jsou dotované ze SFŽP „Zelená úsporám“ pro domácnosti pod č. SVT796 typ D15P, pod č. SVT802 typ D20P, pod č. SVT805 typ D30P a pod. č. SVT807 typ D45P.

Kombinace klasického zplynovacího kotle ATMOS a hořáku na pelety

Přidáme-li ke zplynovacímu kotli ATMOS hořák na pelety, získáme plnohodnotný automatický kotel s možností topit i na kusové dřevo.

Hořáky na pelety pro zplynovací kotle na dřevo, dřevěné brikety, uhlí a uhelné brikety lze doplnit ke každému zplynovacímu kotli do jmenovitého výkonu 40 kW, který je vybaven odtahovým ventilátorem. Hořáky A 25, IWABO VILLA S1, ERATO GP 20 jsou určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru O 6-8 mm, o délce 10-25 mm a výhřevnosti 16-19 MJ/kg.

Hořáky nejsou určeny pro pelety, které se spékají ve spalovací komůrce hořáku, a je proto třeba spalovací komůrku hořáku čistit jednou za 1 - 3 dny. Hořáky představují řešení úpravy vytápění, kdy místo nízké ceny za palivo požaduje uživatel komfort minimální obsluhy.

Kombinované kotle Atmos (DC 15EP(L), DC 18SP(L), DC 25SP(L), DC 32SP(L))

Jsou určeny pro zplynování dřeva (vrchní dvoje dvířka) s možností volby instalace hořáku do spodních dvířek: pelety, zemní plyn, nebo extra lehký topný olej (ETO).

Primárním palivem je suché dřevo a kotel provozujete jako zplynovací kotel na dřevo. Po vyhoření paliva se automaticky zapne hořák na pelety nebo zemní plyn, popř. LTO.

Kotel je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování.

Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, a navzájem se tak příliš neovlivňují. Díky tomu dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy.

Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem. Kotle mají vysokou účinnost při jednotlivých palivech - prakticky stejnou jako u speciálních kotlů na ETO, zemní plyn nebo pelety (až 92,3 % při jmenovitém výkonu).

Dotovaný je pouze kotel v provedení dřevo v kombinaci s hořákem na pelety pro domácnosti pod č. SVT3466 typ DC18SP, pod č. SVT3477 typ DC25SP a pod č. SVT3482 typ DC32SP.

Ke stažení

Zplynovací kotle ATMOS s úpravou pro hořák na pelety

Zplynovací kotle na dřevo lze opatřit rozšiřující sadou, díky které lze zabudovat do horních dvířek kotle hořák na pelety.

Na upravený kotel lze žádat dotaci jako na kotel automatický a to vhodnotě 95 000 Kč.

Dotované kotle jsou registrovány v programu zelená úsporám pod č. SVT3886 typ DC18S, pod č. SVT8598, typ DC25S, pod č. SVT5157 typ DC24RS a SVT5167, typ DC30RS.

Ke stažení

Automatické kotle Agromechanika Lhenice

Automatický teplovodní kotel AM 24 Licotherm, AM 42 Licotherm

Automatický teplovodní kotel LICOTHERM je určen k vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 25 kW (resp. 45 kW). Konstruován je pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm především hnědého uhlí ořech2 a dřevních pelet, v případě nutnosti v něm lze doplňkově spalovat také kusové dřevo.

Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (340 l) a velkému popelníku (40l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Při spalování spékavých paliv či provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce 5 minut denně. Princip retortového hořáku umožňuje zapálit kotel pouze na začátku topné sezóny, regulace poté kotel udržuje v pohotovostním stavu tak, aby mohl během krátké doby naběhnout na optimální provoz

Kotel tvoří dva základní celky kotlové těleso a hořák. Kotlové těleso je ocelové konstrukce s litinovými dvířky. Části kotle, které přicházejí do styku se spalinami, jsou vyrobeny z kvalitních plechů tloušťky 6 mm. Rošt i retorta jsou vyrobeny z kvalitní litiny.

Kotel je v provedení BIO dotován. Kód č. SVT709.

Ke stažení:

 

Automatické kotle EKOEFEKT

Automatický kotel na uhlí Ekoefekt E- 48

Kotel je  vybaven otáčivým roštem, kterým je přesně regulován proces hoření. Otáčení roštu zajišťuje přísun uhlí z násypky, hoření za dostatečného a řízeného přístupu vzduchu a odvod vyhořelého paliva – škváry do popelníku.

V případě, že není třeba vytápět, např. během dne, je oheň utlumen a doutná pouze několik uhlíků a to i v případě 24 hodin výpadku elektřiny. Zatápění se provádí velice jednoduchým způsobem na začátku topné sezóny.

Doplňování paliva – zauhlování a odpopelnění se provádí ručně 1× za 1 – 3 dny. Kotel je bez elektroniky.

Účinnost kotle je v závislosti na uhlí až 80%. Kotle nejsou dotované, jejich výhodou jsou nízké provozní náklady cca 0,90 Kč/kWh.

 

Automatické kotle Ekoefekt E-23

Palivem může být uhlí, biomasa - pelety E-BIO 23 jsou vybaveny retortovým hořákem Ling a automatickou regulací. Kotle poskytují vysokou účinnost spalování 85 – 90% v závislosti na druhu paliva.

Kotel Ekoefekt E-23 lze dovybavit pevným roštem a jednoduchým způsoben „v 5 minutách“ změnit palivo na suché polenové dřevo.

Dotovaný je pouze kotel na biomasu Ekoefekt E-BIO 23 s palivem dřevní peleta pro domácnosti pod kódem č. SVT362.

Ke stažení

 

Automatické kotle VERNER

Automatické kotle na obilí, pelety a kukuřici VERNER A251, A501

Verner A251

Kotel Verner A251 (25kW) a A501 (48kW) jsou komfortní, úsporné (účinnost 91%) a ekologické vytápění pro celoroční ohřev teplé užitkové vody rodinných domů, bytových jednotek, zemědělských budov, škol, hotelů, dílen, malých provozoven a obdobných objektů.

Kotle VERNER jsou určeny pro spalování dřevních pelet a hlavně také zemědělských produktů - pšenice, ovsa, žita, tritikále, ječmene, kukuřice, hořčice, řepky olejky, alternativních pelet z obilných plev, energetických rostlin a obilné nebo řepkové slámy slámy

Kotle umožňují spalování i paliv s vyšším podílem spékavého popela. Díky této schopnosti, lze palivo získat i u zemědělců v blízkém okolí. Jedná se především o alternativní pelety nebo obilí. Násypky kotlů lze navíc dovybavit dělicí přepážkou, která umožňuje řízené spalování více druhů paliv najednou

Díky schopnosti kotle spalovat zemědělské produkty jsou náklady na vytápění až o 2/3 nižší v porovnání s vytápěním zemním plynem. Kotle se vyznačují i nízkou spotřebou elektrické energie. Kotle jsou dotovány pro domácnosti z programu „Zelená úsporám“ pod č. SVT713 pro typy A251, A251LS, A251.1 a pod č. SVT588 pro typ A501 resp. A501LS.

Ke stažení:

 

VIADRUS

Automatický kotel na dřevní pelety Viadrus Woodpell

V provedení (5 čl. 16 kW, 7 čl. 26 kW) jsou určeny k úspornému a ekologickému vytápění v automatickém režimu s minimálními nároky na obsluhu kotle. Předepsaným palivem jsou dřevní pelety.

Palivo je do hořáku dopravováno samospádem, propojení s libovolným zásobníkem je realizováno ohebnou propadovou hadicí. Do spalovací komory ústí hořák uchycený na spodních dvířkách kotle, nad nímž je umístěna žáruvzdorná klenba usměrňující hoření a příznivě ovlivňující hodnoty emisí. Modulační automatický regulátor ovládá činnost kotle včetně automatického zapalování a umožňuje rovněž ruční režim ovládání kotle, což lze s výhodou využívat zejména při uvádění kotle do provozu.

Kotel je dotován pro domácnosti z programu „Zelená úsporám“ a evidován pod č. SVT1394 (pouze 7čl. provedení).

Ke stažení:

 

Automatický kotel na dřevní pelety Viadrus Hercules ECO

Viadrus Hercules ECO je k dispozici v provedení (5 čl. 24 kW, 10 čl. 42 kW). Tento kotel v sobě ideálním způsobem propojuje ekologické komfortní vytápění a dlouhodobou životnost litinového výměníku.

Do spalovací komory ústí hořák, nad nímž je umístěna keramická klenba a keramické desky, které usměrňují hoření a mají příznivý vliv na hodnoty emisí.

Palivo je do hořáku dopravováno pomocí dvou šnekových dopravníků se samostatnými pohony, které jsou propojeny ohebnou propadovou hadicí. Tím je zabráněno případnému prohořívání cest, čímž je zajištěna bezpečnost provozu kotle.

Kotel je vyráběn ve dvou variantách: „nový design“ a „starý design“. Liší se v designu a regulátoru kotle. Díky přepadu paliva přes ohebnou hadici je možná variabilnost umístění zásobníků – pravá/levá strana.

Kotel dodávaný pod označením HERCULES ECO „nový design“ obsahuje automatické zapalování kotle i variantu možného propojení se solárními systémy. Díky nízkým emisím byla kotli HERCULES ECO udělena značka „Ekologicky šetrný výrobek“.

Kotel je dotován pro domácnosti z programu „Zelená úsporám“ a evidován pod č. SVT1409 (5čl.), SVT1410 (10čl.)

Ke stažení:

 

Kombinované automatické kotle VIADRUS EKORET 15 a 25

Viadrus vyrábí kotle v provedení EKORET 15 (3 čl. 15 kW) a EKORET 25 (4 čl. 25 kW). Lze v nich spalovat pelety a hnědé nebo černé uhlí.

Při zachování vysokého uživatelského komfortu dávají možnost volby paliva a tím i možnost pružně reagovat na změny jejich cen.

Hlavní částí kotle EKORET je litinový výměník zaručující vysokou životnost kotle. V ocelovém podstavci kotle je umístěn retortový hořák se směšovačem, nad ním jsou umístěny keramické desky, které usměrňují hoření a odráží teplo zpět do hořáku a napomáhají tak dokonalému spalování. Přísun paliva do hořáku je proveden šnekovým podavačem ze zásobníku kotle přes retortu na litinový rošt.

Bezpečnostní prvky - kotel je proti prohoření paliva chráněn teplotním čidlem na rouře šneku, v případě výpadku elektrické energie tavnou tepelnou pojistkou, která je umístěna v zásobníku kotle.

Regulátor kotle umožňuje nastavení podavače paliva, čerpadla ohřívače vody, oběhového čerpadla, ventilátoru se škrtící klapkou. Regulátor je vybaven teplotními čidly a obsahuje také výstup na pokojový termostat. U kotle lze zvolit větší nebo menší velikost zásobníku paliva, rovněž je možné zvolit levé nebo pravé provedení kotle. Kotle nejsou dotovány.

Ke stažení:

Kombinovaný litinový kotel VIADRUS HERCULES DUO

Kotel Hercules (automat na hnědé uhlí 21 kW; ručně dřevo 16 kW) je určen k úspornému vytápění zejména rodinných domů.

Kotel lze použít ve dvou režimech:

Při ručním režimu je v horní polovině kotle možné spalování koksu, černého uhlí a kusového dřeva.

V automatickém režimu lze v hořáku, který je umístěn v podstavci kotle spalovat černé uhlí, hnědé uhlí nebo dřevní pelety předepsané velikosti, které jsou do hořáku přiváděny ze zásobníku. íku.

Hlavní částí kotle je litinový výměník zaručující vysokou životnost kotle. V ocelovém podstavci kotle je umístěn retortový hořák se směšovačem a přísun paliva do hořáku je proveden šnekovým podavačem ze zásobníku kotle přes retortu na litinový rošt. Kotel je proti prohoření paliva chráněn teplotním čidlem na rouře šneku, v případě výpadku elektrické energie tavnou tepelnou pojistkou, která je umístěna v zásobníku kotle. Kotel není dotován.

Ke stažení:

 

 

Zpět na úvodní stránku www.termowatt.cz