Kotle na uhlí

Kotle na uhlí s ručním přikládáním (všechny nabízené kotle na dřevo splňují emisní požadavky dle ČSN EN 303-5 třídy 3 pokud není uvedeno jinak)

Kotle na uhlí ATMOS

Kotle na uhlí s ručním přikládáním jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí nebo dřeva na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3 až 6 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě, nebo dohromady a snadné odstraňování popela.

V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Kotle (kromě C50S) jsou provedeny bez trubkovnice pro snazší čištění. Regulace kotlů je standardně Elektromechanickáegulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku.Kotle jsou dále vybaveny regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C) a spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Každý kotel je možné vybavit elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi. V kotlích je možno spalovat uhlí i dřevo samostatně nebo dohromady. Kotle nejsou dotovány z důvodu určení pro spalování fosilního paliva (hnědé uhlí, typ AC25S černé uhlí) i když emisní hodnoty nepřekračují povolené limity pro 3 třídu emisních požadavků: C18S, C20S, C30S, C40S, C50S, AC25S

Kotle na uhlí DAKON

Univerzální teplovodní ocelové kotle DOR ve výkonové řadě od 12 do 45 kW jsou určeny pro spalování s účinností přes 75% všech běžně užívaných pevných paliv - hnědého a černého uhlí, briket, koksu, dřeva a dřevního odpadu odhořívacím způsobem. Dokonalost spalování zaručuje unikátní roštová soustava umožňující spalování i méně hodnotných paliv, verze DOR D určená pro spalování dřeva je doplněna o žáruvzdorné segmenty a šamotové desky sloužící jako katalyzátor. Výhodou těchto kotlů je možnost spalování dřeva s vlhkostí až 35% a podstatně větší násypná šachta s rozšiřujícím se průřezem směrem k topeništi. Součástí každého kotle DOR je chladící smyčka zabudována v zadní části kotle (zařízení proti přetopení) zajišťující bezpečný odvod přebytečného tepla z kotle. Díky ní nebude nikdy překročena teplota vody v kotli 110 °C. Kotle nejsou dotovány a splňují emisní limity platné pro 2. třídu emisních požadavků dle ČSN EN 303-5.

Kotle na uhlí VIADRUS

Teplovodní kotel HERCULES U 24 ve výkonové řadě 13 až 74 kW podle počtu článků (3-10 litinových článků) umožňuje spalování paliva - hnědého uhlí, černého uhlí a koksu odhořívacím způsobem v kvalitním litinovém tělese při splnění nejpřísnějších emisních podmínek třídy 3 normy ČSN EN 303-5, jako doplňkové palivo lze použít také dřevo a dřevěné brikety. Výkon kotle lze dodatečně změnit změnou počtu článků. Od osmičlánkové velikosti je použit druhý regulátor tahu v zadní části kotle. Kotle nejsou dotovány z důvodu určení pro spalování fosilního paliva (hnědé uhlí, černé uhlí) i když emisní hodnoty nepřekračují povolené limity pro 3 třídu emisních požadavků.