Proč si pořídit solární panely - kolektory na ohřev vody?

Nejčastějším důvodem pro pořízení solárního systému pro ohřev vody nebo přitápění není ani tak ekologie, nebo láska k přírodě, ale ekonomika.

Díky solárnímu systému mohou jeho majitelé ušetřit nemalé finanční prostředky při úspoře primárních zdrojů (elektřina, plyn atd.) . Nejčastěji se uspoří při použití našich solárních systému  45 - 60% ročně z primárních zdrojů.

Důležitým a často opomíjeným faktem je, že solární systém šetří i kotel, který díky slunci nemusí být v provozu a vydrží tak o poznání déle.

Jedinou nevýhodou solárních systému je jejich relativně vyšší pořizovací cena.

Všechny systémy, které navrhujeme, mají reálnou návratnost vložených investic. Vezmeme-li v potaz stále rostoucí ceny energií a životnost kolektorů více než 30 let, vyplatí se nám takový systém několikrát. Od okamžiku jejich pořízení se nám již systém začíná vyplácet.

Důsledkem rostoucích cen energií je návratnost každým rokem rychlejší.

Kolik kolektorů je třeba pro dům?

Pro potřeby ohřevu teplé vody zpravidla instalujeme na každých 100 l spotřeby TUV 1 kolektor Suntime o ploše cca 2m2.

V praxi to znamená pro 1-2 osoby 1 kolektor a 100l zásobník, 2-4 osoby 2 kolektory s 200 l zásobníkem a pro 4-6 osob 3 kolektory s 300 l zásobníkem.

Pro systém s přitápěním zpravidla začínáme na 3 kolektorech s akumulační nádrží o minimálním objemu 400l . Přesný počet kolektorů pro přitápění je ale dán výpočtem, který zohledňuje tepelné ztráty objektu, stávající zdroj vytápění, orientace kolektorů atp.

Na jakou teplotu ohřeje solární kolektor vodu?

Kolektory, které dodáváme, jsou v praxi schopné ohřát vodu v zásobníku v letních měsících na více než 100°C, ale kvůli bezpečnosti takových hodnot nelze dosáhnout. Maximální bezpečná teplota v zásobníku se bude v létě pohybovat kolem 80°C. V přechodném období jaro - podzim jsou schopné při slunečném dni ohřát vodu na 25-50°C. Záleží samozřejmě na slunečním svitu.

Mají trubicové vakuové kolektory vyšší výkon?

Předností vakuových trubicových kolektorů je vyšší teplota, kterou jsou schopny vyrobit při nižších okolních teplotách, a toto je právě často zaměňováno s vyšším výkonem. Nutno zdůraznit, že hovoříme o kvalitních trubicových kolektorech typu U pipe, nikoliv levné Heat pipe asijské výroby.

Obecně nelze ploché a vakuové trubicové kolektory srovnávat, protože mají jiné výkonové charakteristiky. Jediné možné srovnání, je porovnání celkového ročního výkonu s přihlédnutím na rozdílné dosahované teploty.

Zajímavé články různých typech kolektorů:

Co se stane, když nebudu teplo ze solárního kolektoru odebírat?

Častou otázkou zákazníků, kteří mají zájem o instalaci solárního zařízení je otázka ohledně přehřátí systému.

Co se stane, když odjedeme v létě dovolenou a teplo z bojleru nebudeme odebírat? Odpověď zní, pokud použijeme solární systém vybavený solární expanzní nádobou o dostatečném objemu, nic se nestane.

Ohřeje-li se zásobník pomocí solárních panelů na maximální povolenou teplotu (80-90°C), elektronická solární regulace vypne oběhové čerpadlo solárního okruhu a zásobník (bojler) se dále nenabijí (nenahřívá).

Tím, že dále teplo z kolektorů neodebíráme, stoupne teplota kapaliny v kolektorech na teplotou kolem 150°C a výše.Odborně se tento jev nazývá stagnace solárních kolektorů. Při této teplotě kapalina přechází do plynného skupenství a mění se v páru.

Tato pára v důsledku vyšší roztažnosti, vytlačí zbytek kapaliny v solárním okruhu do již zmíněné expanzní nádoby. Je-li velikost expanzní nádrže správně nadimenzována, zvýšený přetlak v systému tato nádoba bez problému pojme a přetlak nevzroste nad hodnotu pojišťovacího ventilu. Pokud by byla expanzní nádoba zvolena nesprávně, tlak v uzavřeném solárním systému se zvýší až k hodnotě otevírání pojistného ventilu (6 bar), který přebytek tlaku „vyřeší“ odpuštěním kapaliny ze solárního okruhu a nastal by únik nemrznoucí směsi.

Díky tomu se v „přehřáté“ soustavě sníží tlak a ochrání prvky systému od poškození tlakem. Po ochlazení kolektorů, se pára opět změní v kapalinu, tlak se sníží a celý systém je opět připraven k solárnímu ohřevu.

Tento proces se děje automaticky díky programu v solární regulaci a expanzní nádobě a uživatel se tak „nemusí o nic starat“. Pokud důsledkem špatně zvolené expanzní nádoby došlo k takovému nárůstu tlaku, že nastal únik solární kapaliny přes pojistný ventil 6 barů, musí se tato  kapalina opět do systému doplnit.

Jaký je rozdíl mezi jednostoupačkovou a dvoustoupačkovou solární čerpadlovou skupinou?

Častou otázkou, se kterou se setkáváme, je proč používáte dražší dvoustoupačkové čerpadlové skupiny pro solární okruh.

Zodpovězení této otázky úzce souvisí s otázkou přehřátí solárního systému. Neodebíráme-li teplo ze solárních kolektorů, kapalina která v nich koluje se změní v páru a může dojít k uvolnění zbytkového vzduchu, který byl rozpuštěn v této kapalině při plnění systému.

Po opětovném ochlazení může vzniknout vzduchová kapsa a celý systém se může zavzdušnit a nemusí pracovat optimálně. Proto používáme tzv. dvoustoupačkové solární skupiny, které obsahují permanentní odplyňovač-odvzdušňovač - odplyňovač který nepotřebný plyn ze systému odstraní.

Solární kolektory Suntime, které používáme, dosahuji při stagnaci hodnot až 203°C a není proto možné použít jednostoupačkovou čerpadlovou skupinu spolu s automatickým odvzdušňovacím ventilem, které tyto hodnoty nevydrží.

Jakou životnost má solární kolektor?

Životnost kolektorů je shodně udávaná různými výrobce na cca 30 let. Pro kolektory na ohřev TUV a přitápění neplatí obecně známé každoroční snižování výkonu jako u fotovoltaického panelu. Výkon bude stále na stejné úrovni.

Co je to vysoceselektivní vrstva solárního kolektoru?

Pod označením Eta+®,TiNOX® nebo SUNSELECT® se u kolektorů označuje vysoceselektivní vrstva absorbéru. Tato vrstva zaručuje 95% přeměnu slunečního záření na teplo a max. 5 % ztráty sáláním do okolí. Tuto vrstvu poznáte podle tmavě modrého zbarvení absorbéru kolektoru. Pokud kolektor nemá selektivní vrstvu, ale pouze černou, nejedná se o kolektor vysoceselktivní. Kolektory se selektivními absorbéry se ochlazují dvakrát méně než ty, kde je absorbér jen černý.

Jak je solární kolektor velký?

Většina kolektorů má rozměry 1x2 metry a lze ho umístit na výšku i na šířku. Pro potřeby vetších ploch se kolektory spojují do tzv. kolektorových polí.

Co je to apertura solárního kolektoru (panelu)?

Apertura je viditelná část absorbéru, která je důležitá pro vzájemné porovnávání jednotlivých kolektorů od různých výrobců.

Jaký je ideální sklon solárních panelů - kolektorů?

Záleží na využití solárních panelů v průběhu roku a podle jejich použití (ohřev TUV, přitápění nebo ohřev bazénu).

Obecně lze uvést:

  • Pro celoroční provoz je vhodný sklon 40° až 50°
  • Sezónní letní provoz 25° až 35°
  • Sezónní zimní provoz 60° až 90°
  • Pro ČR je ideální 45°

Jaká je ideální orientace solárního kolektoru?

Orientace solárního kolektoru je pro všechny aplikace shodná (ohřev TUV, přitápění i ohřev bazénu). Nejlepší orientací je obecně instalace k jihu s odchylkou do 45° na jih či na západ. Ideální pro ČR je 5° jihozápadně.

Lze spočítat, kolik sluneční kolektory vyrobí energie za rok?

Tuto informaci zasíláme spolu nabídkou na solární systém každému zájemci o tuto technologii. Máte-li zájem kolik energie by vyrobil náš systém právě u Vás, napište nám.

Kolik váží solarní kolektor na střeše.

Častým dotazem je také obava z velkého zatížení zákazníkovi střechy slunečními kolektory.

Solární panel váží jen 20Kg/m2, zatímco běžná střešní tašková krytina kolem 40kg/m2. Konstrukce střechy proto bývá často dostačující ve většině případů.

Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku, týkající se solárního ohřevu vody?

Napište te nám, rádi ji zodpovíme osobně, telefonicky či emailem.

Solární kolektory - solární systémy - dodávka a montáž

Solární kolektory  společnost TermoWatt s.r.o. dodává a instaluje v celé České republice a to především ve městech Česká Lípa, Nový Bor, Mimoň, Zákupy, Doksy, Staré Splavy, Cvikov, Liberec, Děčín, Ústí nad Labem, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav a jejich a okolí. Přejít na poptávkový formulář.

Zpět na úvodní stránku www.termowatt.cz