Fotovoltaické systémy - základní informace

 

Česká republika zažívá od roku 2006 nebývalý rozmach fotovoltaických systémů. K rozvoji fotovoltaických systémů pomohl zákon č. 180/2005 - O podpoře využívání obnovitelných zdrojů účinný od 1.1.2006. Podle tohoto zákona si může výrobce elektřiny z fotovoltaické elektrárny (FVE) vybrat ze dvou variant odkupu (podpory) vyrobené elektrické energie. První variantou je přímý odkup a druhou tzv. zelený bonus.

Přímý odkup nebo zelený bonus?

Přímý odkup

Provozovatel distribuční sítě má podle zákona č. 180/2005 Sb. povinnost připojit fotovoltaický systém do jeho přenosové nebo distribuční soustavy a veškerou Vámi vyrobenou elektřinu vykoupit. Výkupní cenu, resp. její výši, určuje každý rok Energetický regulační úřad (Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2011). Tuto cenu máte jako minimální garantovanou na dobu 20 let. Navíc se každým rokem navyšuje o tzv. index PPI (index cen výrobců = inflace cen výrobců)

Výkupní cena elektrické energie stanovená pro rok 2012

Výkupní cena elektřiny z obnovitelných zdrojů(solární a větrné elektrárny) byla stanovena 23. listopadu 2011 Energetickým regulačním úřadem.Tato cena bude platná pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2012

Ke stažení:

Schema 1
Schéma přímý výkup

  • Vyšší výkupní cena (rok 2010 - 12,25 Kč/kWh)
  • Vhodné pro velké fotovoltaické parky (není možnost elektřinu na místě spotřebovávat)
  • Vyšší vstupní náklady v porovnání se zeleným bonusem (platba za jističe, skříň, výkopové práce atd.)

Příklad: Zájemce (investor) FVE uvede do provozu systém v roce 2010 a vybere si přímý výkup. V tuto chvíli má již jistotu výkupních cen 12,25 Kč/kWh po dalších 20 let. Pod tuto úroveň nemůže výkupní cena klesnout a navíc bude navyšována o již zmíněný index PPI).

Výkupní ceny v roce 2012 jsou odlišné od zde uvedených!

Princip zelených bonusů:

Další možností, jak za vyrobenou elektřinu získat podporu, je vybrat si tzv. zelený bonus. V tuto chvíli má investor (většinou majitel RD) možnost vyrobenou elektřinu i spotřebovávat. Výkupní cena pro zelený bonus je nižší než přímý výkup (v roce 2010 11,28 Kč), ale za spotřebovanou elektřinu investor nic neplatí. Naopak provozovatel distribuční sítě platí za každou vyrobenou kWh elektřiny investorovi, i když ji investor spotřebuje pro vlastní potřebu. Pokud všechnu vyrobenou elektřinu investor nespotřebuje, lze tuto přebytečnou nespotřebovanou energii prodat dále distributorovi (např. E.ON nadbytečnou elektřinu vykoupí za cenu rozdílu přímého výkupu a zeleného bonusu)

Schéma zelený bonus
  • Relativně nižší výkupní cena 11,28 Kč, cena je kompenzována faktem, že v okamžiku výroby elektřiny máte celý výrobní výkon FVE k dispozici zcela zdarma - tedy když vyrábíte a současně spotřebováváte, tak spotřebovanou energii neplatíte svým běžným tarifem (např. 3,2,- Kč za kWh), ale máte ji zcela zdarma
  • Připojení do stávajícího rozvodu - uspoříte za zřízení nové přípojky.

Příklad: Investor uvede FVE do provozu v roce 2010 a vybere si zelený bonus. V tuto chvíli mu distributor platí za všechnu vyrobenou elektřinu zelený bonus platný pro rok 2010 ve výši 11,28 Kč. Investor tedy dostane od distributora za vyrobenou elektřinu zaplaceno a navíc ji může zdarma spotřebovat. Ve chvíli když FVE nevyrábí (v noci), nakupuje investor (majitel RD) elektřinu za běžný tarif od distributora.

Výhodnější je tedy ve většině případů zelený bonus.

Daňová úleva:

Z hlediska investice do fotovoltaiky je důležitý také zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který říká, že příjmy z provozu obnovitelných zdrojů energie jsou osvobozeny od daně ze zisku, a to v roce uvedení do provozu a následujících 5 let (§ 4 písmeno e).

Vývoj výše výkupních cen

Výši podpory výkupních cen a zelených bonusů stanovuje každý rok Energetický regulační úřad. Vývoj výkupních cen pro fotovoltaiku dokládá následující tabulka s platným cenovým rozhodnutím pro rok 2010.

Datum uvedení do provozu

Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh

Zelené bonusy v Kč/MWh

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010

12250

11280

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedeným do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

12150

11180

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.

13150

12180

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedeným do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.

13050

12080

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

14010

13040

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007.

14370

13400

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006.

6850

5880

Zdroj: http://www.eru.cz/

Legislativa

Princip fotovoltaiky

Přeměnu slunečního záření na elektrický proud nám zabezpečují tzv. fotovoltaické články, které pracují na principu fotovoltaického jevu. Na článku pak měříme stejnosměrný elektrický proud. Z jednotlivých článků pak sestavujeme panely s malým výkonem až po velké elektrárny s výkony až několik MW.

V současnosti jsou masově využívány solární články vyrobené z krystalického křemíku ve formě monokrystalu (účinnost 14 až 17 %) nebo polykrystalu (účinnost 12 až 15%). Výkon článků je závislý na okamžitém slunečním ozáření. V dokumentech se uvádí vztažený k určitým podmínkám slunečního záření a označuje Wp (špičkový výkon).

kWp neboli kilowatt peak neboli špičkový výkon uvádí výkon při dopadajícím záření s intenzitou 1000 W/m2. (cca slunečné letní dopoledne bez oblačnosti).

Článek s účinností 15% má při ploše 1m2 špičkový výkon 150 Wp, který s věkem článků klesá (dle údajů výrobce).

Umístění článků je v případě rodinných domů ideální na sedlovou střechu orientovanou na jih s odklonem 10-15% a sklonem střechy 35-45°. Při jiném odklonu se snižuje maximální účinnost článku a tím i jejich výkon.

Fotovoltaický systém je možné umístit i na jiné než sedlové střechy, pomocí nosných konstrukcí.

Podle zapojení FV elektrárny rozlišujeme tři druhy:

  • Ostrovní systém - spotřeba elektrické energie v místě výroby (např. na chatě bez elektřiny, obytné přivěsy atp.
  • Připojení na síť samostatnou přípojkou - přímý odkup
  • Připojení pro vlastní spotřebu energie a prodej přebytků do sítě - zelený bonus

Zpět na úvodní stránku www.termowatt.cz.