Kotle na dřevo

domecek

Kotle na dřevo (všechny nabízené kotle na dřevo splňují emisní požadavky dle ČSN EN 303-5 třídy 3 pokud není uvedeno jinak)

Kotle Atmos

Zplynovací kotle na dřevo ATMOS

Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle..

Těleso kotlů je svařeno z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm), která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů.

Prostor pro dohořívání je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou.

Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

K topení lze použít jakéhokoli suchého dřeva, zejména dřevných polen, štěpů do max. délky 330 mm a kvalitních dřevěných briket o průměru 75-100 mm a délce 200 až 300 mm. Při použití dřeva o větším průměru ve formě špalků, se sníží jmenovitý výkon, ale prodlouží doba hoření.

 

 Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65C°.

Regulace kotlů je standardně elektromechanická. Regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu Honeywell, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku.

 

  • ATMOS Dřevoplyn (standard) s válcovým topeništěm se zadním přívodem předehřátého primárního i sekundárního vzduchu, spalovací tryskou a spodní keramickou tvarovkou dosahuje účinnost spalování přes 83%. Kotle s kódem v závorce jsou dotované: DC15E (nedotovaný bez odtahového ventilátoru), DC18S (SVT442), DC22S, DC25S (SVT453), DC32S (SVT759), DC40SX (SVT762), DC50S.
  • ATMOS Generátor (nadstandard) s obdélníkovým topeništěm, z obou stran vyloženým keramikou, ve spodní části s otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, spalovací tryskou a spodním válcovým keramickým prostorem pro hoření plamene zaručuje při použití předepsaného paliva (suché dřevo) dokonalé zplynování a dokonalé hoření s účinností přes 85%. Všechny kotle ATMOS Generátor jsou dotované: DC20GS (SVT768), DC25GS (SVT774), DC32GS (SVT779), DC40GS (SVT782), DC50GSX (SVT811), DC60GSX (SVT812).

Rozdíl mezi dřevoplynem a generátorem je v provedení tvaru topeniště a v účinnosti. Generátor má o něco vyšší účinnost, ale i cenu.

Zplynovací kotle na dřevěné brikety atmos (RS)

Jsou určeny pro vytápění rodinných domků, chat, chalup a jiných obdobných objektů o tepelných ztrátách 15-32 kW. Kotle jsou konstruovány výhradně pro spalování kvalitních dřevěných briket a kusového dřeva. Kotel není určen pro spalování hnědého a černého uhlí, pilin a drobného dřevního odpadu. Kotle svou mohutnou násypkou umožňují vkládání celých balíků briket a velkých dřevěných špalků. Kotle s kódem v  závorce jsou dotované: DC14R (nedotovaný bez odtahového ventilátoru), DC24RS (SVT787) a DC30RS (SVT789).

Kotle na dřevo DAKON

DAKON FB je litinový teplovodní kotel určený pro spalování dřeva, černého uhlí, briket a koksu prohořívacím způsobem a je tedy zařazen pouze do 1. třídy emisích požadavků podle ČSN
EN 303-5.

Kotle FB se skládají z kotlového tělesa z kvalitní šedé litiny, vodou chlazených pevných roštů, ovládacích prvků a chladící smyčky. Litinový výměník zaručuje mimořádnou odolnost proti nízkoteplotní korozi a tím i dlouhou životnost kotle. Varianta FB D se vyznačuje zvětšeným nakládacím prostorem. Výhodou konstrukce je relativně vyší účinnost cca 80%. Kotle se vyrábí ve výkonové řadě od 10 do 42kW a nejsou dotovány. FB20D, FB26D, FB32D, FB36D, FB42D.

Kotle na dřevo VERNER

Kotel na kusové dřevo VERNER V140 EXTRA o výkonu 14 kW je dodáván ve dvou modifikacích – s elektronickým regulátorem nebo s elektromechanickým regulátorem.

Kvalitní spalování s účinností 90% je umožněno díky přívodu primárního vzduchu do spodní části přikládací komory, kde palivo odhořívá rovnoměrně. Spalování je kvalitní po celou dobu vyhořívání vsázky paliva s velice vyrovnaným výkonem kotle.

Tento kotel lze provozovat na/do výkonu 70% pouze na komínový tah. Při konstrukci kotle byly maximálně využity všechny mnohaleté zkušenosti společnosti VERNER s protikorozním řešením a tím se výrazně prodloužila životnost kotle. Záruka na kotlové těleso je 5 let.

Vzhledem dobré regulovatelnosti a systému automatického stáložáru je počet roztápění za sezónu několikanásobně menší, než u běžných kotlů. Díky dlouhé době hoření postačí přikládat průměrně 2-3 krát denně, aniž by to bylo na úkor účinnosti a kvality spalování. Konstrukce kotle umožňuje jednoduché čištění a odstraňování popela. Také vrchní přikládací dvířka v plném průřezu umožňují komfortní přikládání paliv i s větším podílem sypkých částí. Díky výtečné konstrukci je i při přikládání těchto sypkých částí při obsluze odstraněn problém s únikem kouře do obslužné místnosti. Kotel je dotován pro domácnosti z programu „Zelená úsporám“ a evidován pod č. SVT5084.

Kotel VERNER V25D, V45 je klasický zplyňovací kotel, dodávaný ve dvou výkonech 25 kW a 45 kW, konstruovaný s ohledem na potlačení nebezpečí prorezavění stěn, které tento způsob spalování provází. Vnitřní stěny kotle jsou vyrobeny z kotlových plechů třídy 11, u modelů „VN“ z nerezové oceli třídy 17 se zárukou 5 let na těleso kotle. Kotel má těžkou keramickou vyzdívku s mikrovýztuhou pro zajištění dlouhodobé stáložárnosti. Konstrukce přikládací komory se vyznačuje vysokou využitelností prostoru při použití půlmetrových polen. Tepelný výkon kotle VERNER V25D je řízen elektronickým regulátorem, který snímá teplotu kotlové vody, teplotu spalin, případně teplotu místnosti, a u modelů „LS“ (lambda sonda) i množství kyslíku ve spalinách a na základě těchto veličin řídí proces spalování. Tím je zaručen vysoký komfort obsluhy mimo jiné prodloužením intervalů mezi jednotlivými přikládkami a vysoká účinnost spalování až 91%. Kotle jsou dodávány a dotovány SFŽP v programu „Zelená úsporám“ v těchto provedeních: V25D (V25DLS) pod č. SVT591, VN25D (VN25DLS) pod č. SVT593, V45 (V45LS) pod č. SVT589 a VN45 (VN45LS) pod č. SVT592.

Kotel na dřevo VIADRUS HERCULES U26

 Kotle VIADRUS jsou litinové teplovodní kotle na tuhá paliva  určené ke spalování dřeva, dřevěných briket, koksu a černého uhlí klasickým prohořívacím způsobem při standardní účinnosti přes 75% a je tedy zařazen pouze do 1. třídy emisích požadavků podle ČSN EN 303-5.

Kotlové těleso je tvořeno litinovými články vlastní výroby a zahrnuje i vodou chlazené pevné rošty. Výhodou je možnost dodatečně změnit výkon kotle změnou počtu článků. Kotle se vyrábí ve výkonové řadě 12 až 72 kW (3-10 litinových článků) a nejsou dotovány.

Zpět na úvodní stránku www.termowatt.cz